Zoomidos

Etikett: kapitalism

Kapitalismen eller planeten?

Jag låter citatet från artikeln tala för sig själv.

Men den största anledningen till att så lite händer, menar Klein, är marknaden. Då städer satsar på sol- och vindkraft, försöker fossilkapitalet att stoppa det! Och regeringar går deras ärenden. Kina har stämt Italien för att de satsar på förnybar energi, USA har tagit hjälp av WTO för att attackera Indiens solcellssatsningar. Och Indien har i sin tur hotat att stämma USA för samma sak. Vad det handlar om är att satsningar på lokalproducerad energi går emot frihandelsavtal – de ”diskriminerar företag från resten av världen.” Om detta inte är att missbruka ordet diskriminering, så vet jag inte vad det är. WTO har nu förbjudit Kanada att satsa på lokalproducerad energi.

Ärligt talat, vad är detta för barnsligheter? Jordens överlevnad står på spel! Detta bevisar bara vad jag länge tänkt: att kapitalismen lurar oss med sitt yttre. Man tror att det är ett ordentligt system. Det representeras av allvarliga män i mörka kostymer i slips som aldrig säger ”jag vet inte” utan ”det är svårt att förutsäga med den information vi har i nuläget”. Men i själva verket är det inget system alls! Det är bara total anarki, med varje företag som bara tänker på sig självt, jagar runt jorden och gör allt vansinnigare saker för att göra vinst. Som att riva upp halva Kanada för att dra ut oljan ur sanden eller lura folk att göra pengar på pengar.

Läs mer här: ETC: ”Klein ger oss ett val – kapitalismen eller planeten”

Money : Why this shit’s got to go

Why : Money was introduced to human culture when migrating tribes began to trade food, resources and tools, in order to place value on any item for trade we gave it monetary value.

Flaw : Stratification has always been inherent in the system of monetary value, values were/are based on simple availability and accessibility (abundance v scarcity)

Result 1 : Those who understand this system can profit with ease, but always at the expense of another, each time a profiteer is able to manipulate availability, accessibility or scarcity of an item he manipulates it’s trade value and gain wealth over others.

Result 2 : The system continues to self perpetuate and benefit those who choose to play the game of competition with others, as wealth growth it becomes increasingly simple to manipulate value with increasing means to do so, stratification grows.

Result 3 : Disaster is in motion with the value justification that is called ”supply and demand”, with this simple premise we have experienced exponential growth and development but at great expense. To base value on supply and demand has created an insane system whereby Scarcity = Profit, this is a system of inhumane levels of scarcity, destruction and deprivation.

Solution : The solution to creating abundance, sustainability and provision for all people of the world is in the scientific method – The value of the worlds resources must be decided through transparent survey and data analysis which in turn will influence production and distribution (as proposed by Jacque Fresco).

Future perspective : Never let any claim that we need ”money”. What is needed is simply a willingness to share, followed by transparent surveys and statistical data leading to efficient production and free access to all goods and services.

Läs mer.

Copyright © 2022 Zoomidos

Tema av Anders NorenUpp ↑