Zoomidos

Etikett: cancer

Minska rött kött, minska cancer

Här kommer utdrag från en rapport av Världscancerfonden. som kom i slutet av 2015 och där målet var att försöka sammanfatta vad en hälsosam kost innebär med dagens kunskaper. Förutom kända faktorer som t.ex. tobak så fick rött kött lite extra vikt. Efter rapporten har även livsmedelsverket uppdaterat sina rekommendationer så först kommer utdrag från deras sida:

Ät mindre rött kött och chark, inte mer än 500 gram i veckan. Endast en mindre del bör vara chark.

För hälsan
För hälsan är det bra att dra ner på rött kött och chark. Med rött kött menas kött från nöt, gris, lamm, ren och vilt. Det är alltså inte om köttet är genomstekt eller rött i bemärkelsen blodig som har betydelse.

Äter man mindre än 500 gram i veckan (motsvarar 600-750 gram rått kött) minskar risken för tjock- och ändtarmscancer. Det gäller särskilt om man drar ner på charkprodukterna. Det går inte att ange någon exakt gräns för hur mycket chark man bör äta, men helst bör bara en mindre del av 500 gram vara charkprodukter. Det beror på att chark ökar cancerrisken mer än motsvarande mängd rent kött.

Chark innehåller dessutom ofta mycket salt och mättat fett. Att dra ner på chark minskar därför också risken för hjärt- och kärlsjukdom. Med charkprodukter menas kött som har rökts, behandlats med nitrit eller konserverats på annat sätt. Exempel är korv, bacon, kassler, rökt skinka, salami, leverpastej och blodpudding.

Kött bidrar med många näringsämnen och är inte minst en viktig järnkälla, speciellt för barn, ungdomar och kvinnor i barnafödande ålder. Kött bidrar också med protein, men det är inte svårt att få tillräckligt med protein även med mindre kött. Bra, näringsrika alternativ är till exempel bönor, kikärter, linser eller tofu. De ger både järn, protein och andra viktiga näringsämnen. Dessutom mättar de bra!

För miljön
Köttets miljöpåverkan är stor och omfattar både klimat, övergödning och den biologiska mångfalden. Köttproduktionen står till exempel för nästan 15 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser. Därför är det bra för miljön om man minskar på köttportionerna eller byter ut några kötträtter i veckan mot vegetariska alternativ.

Samtidigt kan köttproduktion ha positiva miljöeffekter. I länder som Sverige hjälper betande djur till att hålla naturbetesmarker öppna. Det gynnar hotade arter som är beroende av att dessa inte växter igen. I jämförelse med andra länder ligger svensk köttproduktion bra till både när det gäller djuromsorg och användning av antibiotika. Antibiotikaanvändningen i Sverige är lägst i EU, vilket minskar risken för antibiotikaresistens.

Vad är det i köttet och charken som gör att risken för cancer ökar?
Man vet ännu inte vad det är i rött kött och chark som ligger bakom den ökade risken för cancer i tjock- och ändtarmen. Det är troligen flera faktorer som samverkar. Det som diskuteras är bland annat så kallat hemjärn, alltså den form av järn som finns i kött, fett, nitrit, nitrosaminer, salt och virus.

Även om orsaken är oklar är det ingen tvekan om att det finns en tydlig koppling mellan rött kött och chark och risken att drabbas av denna cancerform. I de studier som har gjorts har man tagit hänsyn till andra faktorer som kan öka risken för cancer, som rökning, alkohol, övervikt och låg grönsakskonsumtion, och ändå sett ett tydligt samband mellan rött kött, chark och cancer i tjock- och ändtarmen.

Läs vidare på Livsmedelsverkets hemsida för mer information om vilket kött som är bättre och även vegetariska alternativ. Kött och chark – råd
Här är från cancerfonden.se:

Den som äter mycket rött kött löper betydligt större risk att få cancer i tjock- och ändtarm än den som konsumerar måttliga mängder. Ett halvt kilo rött kött i veckan är vad som maximalt rekommenderas i en global rapport från Världscancerfonden.
Stort intresse lades däremot vid sambandet mellan rött kött och ökad risk för kolorektalcancer. Enligt rapporten kan maximalt ett halvt kilo rött kött i veckan rekommenderas. Processade charkvaror som korvar och pastejer kan med fördel slopas helt.

Rapporten presenterade även flera studier där samband påvisats mellan frukt och grönt och skydd mot kolorektalcancer. Sambandet är klart, men det är svårt att med säkerhet säga vilka de skyddande mekanismerna är.
Något som forskarna med säkerhet kunde uttala sig om var emellertid ett samband mellan fysisk aktivitet och skydd mot bröstcancer för kvinnor som passerat klimakteriet. Detsamma gäller risken för återfall i sjukdomen.

Läs mer om rekommendationerna från rapporten på cancerfondens hemsida (titta i sidospalten till höger): Mindre rött kött rekommenderas

Stor studie om aspartam

For this study, researchers prospectively analyzed data from the Nurses’ Health Study and the Health Professionals Follow-Up Study for a 22-year period. A total of 77,218 women and 47,810 men were included in the analysis, for a total of 2,278,396 person-years of data. Apart from sheer size, what makes this study superior to other past studies is the thoroughness with which aspartame intake was assessed. Every two years, participants were given a detailed dietary questionnaire, and their diets were reassessed every four years. Previous studies which found no link to cancer only ever assessed participants’ aspartame intake at one point in time, which could be a major weakness affecting their accuracy.

The combined results of this new study showed that just one 12-fl oz. can (355 ml) of diet soda daily leads to:

– 42 percent higher leukemia risk in men and women (pooled analysis)
– 102 percent higher multiple myeloma risk (in men only)
– 31 percent higher non-Hodgkin lymphoma risk (in men only)

These results were based on multi-variable relative risk models, all in comparison to participants who drank no diet soda. It is unknown why only men drinking higher amounts of diet soda showed increased risk for multiple myeloma and non-Hodgkin lymphoma. Note that diet soda is the largest dietary source of aspartame (by far) in the U.S. Every year, Americans consume about 5,250 tons of aspartame in total, of which about 86 percent (4,500 tons) is found in diet sodas.

There is now more reason than ever to completely avoid aspartame in our daily diet. For those who are tempted to go back to sugary sodas as a ”healthy” alternative, this study had a surprise finding: men consuming one or more sugar-sweetened sodas daily saw a 66 percent increase in non-Hodgkin lymphoma (even worse than for diet soda). Perhaps the healthiest soda is no soda at all.

Aspartame is linked to leukemia and lymphoma in new landmark study on humans.

Asiatisk växt är effektiv mot cancer

According to the new research out of the University of Minnesota’s Masonic Cancer Center, the thunder god plant compound led to no signs of tumors after a 40 day period — even after discontinuing the treatment. Published in the journal Science Translational Medicine and funded by the National Institutes of Health, even the scientists working on the project were stunned by the anti-cancer properties of the compound. Known to contain something known as triptolide, which has been identified as a cancer fighter in previous research, it is thought to be the key component that may be responsible for the anti-tumor capabilities.

And just like with numerous other powerful substances like turmeric and ginger, mainstream science is still slowly confirming what many traditional practitioners have known for their entire lives. This is, of course, due to the fact that there is simply no money for major corporations in researching the healing powers of natural herbs and compounds such as the compound found in the thunder god vine. Turmeric and ginger, for example, have been found to be amazing anti-cancer substances that are virtually free compared to expensive and dangerous cancer drugs.

Nevertheless, the Big Pharma sponsored corporate scientists have managed to ignore these spices as much as possible. In fact, they have even been caught time and time again faking thousands of studies to fraudulently demonstrate the supposed value of pharmaceutical drugs pushed by major pharma juggernauts — many of which are later forced to pay millions in fines which only slightly stack up against their billions in profits.

Profits that are threatened by the many real studies that were performed by scientists examining the rejeuvenating power of cheap ingredients like turmeric, which has been found by peer-reviewed research available on PubMed to positively influence over 590 conditions.

Chinese Plant Compound Wipes out Cancer in 40 Days, Says New Research.
Kolla också wikipedia (Tripterygium wilfordii).

Ingefära supereffektivt mot cancer

Ginger, a cousin spice of super anti-cancer substance turmeric, is known for its ability to shrink tumors. Astoundingly, it is even more effective than many cancer drugs, which have been shown to be completely ineffective and actually accelerate the death of cancer patients. Commonly consumed across the world in small doses among food and beverage products, the medicinal properties of ginger far surpass even advanced pharmaceutical inventions.

The subject of one study based out of Georgia State University, whole ginger extract was revealed to shrink prostate tumor size by a whopping 56% in mice. The anticancer properties were observed in addition to ginger’s role in reducing inflammation as well as being a rich source of life-enhancing antioxidants. But what about cancer drugs? Could this simple spice really topple the advanced pharmaceuticals that are often touted as the ‘only option’ for cancer patients by medical doctors?

Meanwhile, ginger presents virtually no side effects and has been used as a food product by many cultures for countless centuries. Instead of creating super tumors, whole ginger extract was shown to exert significant growth-inhibiting and death-inductory effects in a spectrum of prostate cancer cells. Over 17 other studies have also reached similar conclusions on ginger’s anticancer benefits, with the spice being shown by peer-reviewed research to positively impact beyond 101 diseases.

Ginger Destroys Cancer More Effectively than Death-Linked Cancer Drugs

Copyright © 2021 Zoomidos

Tema av Anders NorenUpp ↑