Så underbart att lyssna på. Berör ämnen som mänskliga rättigheter, amerikas ljugerier, droger & upplysande upplevelser, ekonomi och världens tillstånd.