Häftig föreläsning om Big Bangs slut och Universum på hyfsat lättförståeligt vardagsspråk.

http://www.youtube.com/watch?v=7ImvlS8PLIo